ยิงระเบิดรายงานอุตสาหกรรมเครื่องจักร

เข้มข้นสูงสากลในยิงระเบิดใช้เครื่อง ในปี 2553 โลกยิงระเบิดเครื่องใช้ค่าปริมาณการใช้ในแปดแรกและยิงระเบิดเครื่องจักรในการผลิตของโลก 3-fourths และยิงสามด้านระเบิดเครื่องใช้ และเป็นเกือบยิงระเบิดเครื่องออกครึ่งหนึ่งในโลก
ตั้งแต่ 2003 เนื่องจากการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ ยิงระเบิดเครื่องอุปสงค์ในประเทศจีนได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ในปี 2553 ใช้เครื่องยิงระเบิดในจีนบัญชีสำหรับเครื่องยิงระเบิดสำหรับโลหะทำงาน 20% ของการผลิตรวมของโลก เป็นเครื่องยิงระเบิดมากที่สุดในโลกต้องการ