เลือกเทคโนโลยีอุปกรณ์ยิงระเบิด

เรารู้ ทำความสะอาดอุปกรณ์เดิมถูกกำหนดเป็นเครื่องจักรหล่อ ใช้สำหรับผิว roughening เสี้ยน เฟดแสง สัมผัสวัสดุพื้นผิว และเพิ่มความหลากหลายของงาน กระบวนการจำเป็นเพื่อให้บรรลุประสิทธิภาพและผลของการรักษาผิว ทางเลือกที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง
หล่อผู้ผลิตเลือกวิธีโยนยาอุปกรณ์ล้าง ยกเว้นการพิจารณาผู้ผลิตแรงงานเงื่อนไขเงื่อนไขและ zhiwai ภัณฑ์ เลือกอาชีพของขว้างปายาล้างผลิต